Gạch Chữ Thọ Vuông

Kích thước & Cân nặng của gạch thông gió chữ Thọ vuông bằng gốm:

 • * Gạch thông gió chữ thọ hình vuông 50:
  • Kích cỡ: L500 x W500 x D50 (mm) (gạch thông gió 50×50 cm)
  • Khối lượng: 10.0 kg/viên
 • * Gạch thông gió chữ thọ hình vuông 40:
  • Kích cỡ: L400 x W400 x D40 (mm) (gạch thông gió 40×40 cm)
  • Khối lương: 5.5 kg/viên
 • * Gạch thông gió chữ thọ hình vuông 30:
  • Kích cỡ: L300 x W300 x D35 (mm) (gạch thông gió 30×30 cm)
  • Khối lượng: 2.2 kg/viên
 • Màu sắc: đỏ gốm

Hướng dẫn sử dụng: Gạch thông gió chữ Thọ vuông bằng gốm được nung trong lò ở nhiệt đồ tương đối lớn nên viên gạch có độ bền cao, thích hợp với mọi mục đích sử dụng như trang trí, làm ô thông gió.

Ứng dụng của gạch thông gió gạch thông gió chữ Thọ:

 • Đặt xen kẽ trên bức tường, để trang trí cho tường
 • Tạo thành bức bình phong ngăn cách giữa các phòng nhưng vẫn giữ được không gian thoáng đãng
 • Trang trí cửa ra vào, cổng chính (có thể kết hợp với cửa sắt, cửa gỗ)
 • Làm lan can trang trí ở công ra vào, tường rào .v.v.v.

Mô tả

Kích thước & Cân nặng của gạch thông gió chữ Thọ vuông bằng gốm:

 • * Gạch thông gió chữ thọ hình vuông 50:
  • Kích cỡ: L500 x W500 x D50 (mm) (gạch thông gió 50×50 cm)
  • Khối lượng: 10.0 kg/viên
 • * Gạch thông gió chữ thọ hình vuông 40:
  • Kích cỡ: L400 x W400 x D40 (mm) (gạch thông gió 40×40 cm)
  • Khối lương: 5.5 kg/viên
 • * Gạch thông gió chữ thọ hình vuông 30:
  • Kích cỡ: L300 x W300 x D35 (mm) (gạch thông gió 30×30 cm)
  • Khối lượng: 2.2 kg/viên
 • Màu sắc: đỏ gốm

Hướng dẫn sử dụng: Gạch thông gió chữ Thọ vuông bằng gốm được nung trong lò ở nhiệt đồ tương đối lớn nên viên gạch có độ bền cao, thích hợp với mọi mục đích sử dụng như trang trí, làm ô thông gió.

Ứng dụng của gạch thông gió gạch thông gió chữ Thọ:

 • Đặt xen kẽ trên bức tường, để trang trí cho tường
 • Tạo thành bức bình phong ngăn cách giữa các phòng nhưng vẫn giữ được không gian thoáng đãng
 • Trang trí cửa ra vào, cổng chính (có thể kết hợp với cửa sắt, cửa gỗ)
 • Làm lan can trang trí ở công ra vào, tường rào .v.v.v.