Tượng Lý Công Uẩn

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Tượng Lý Công Uẩn
– Chất liệu: Gốm
– Chất men: Thổ hoàng
– Công dụng: dùng trang trí không gian nhà, trưng bày nơi thờ phượng, làm quà tặng quà biếu,…

 

Mô tả

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Tượng Lý Công Uẩn
– Chất liệu: Gốm
– Chất men: Thổ hoàng
– Công dụng: dùng trang trí không gian nhà, trưng bày nơi thờ phượng, làm quà tặng quà biếu,…