Gạch Hoa Roi

Gạch thông gió hoa Roi được nung trong lò ở nhiệt độ tương đối lớn nên viên gạch có độ bền cao, thích hợp với mục đích sử dụng trang trí, làm ô thông gió ở cửa, hàng rào, thay thế tường để găn cách phòng trong nhà.

Kích thước & Cân nặng gạch thông gió hoa roi:

 • Gạch hoa roi 30
  • Kích thước: 30×30 cm (L300 x W300 x D35 mm)
  • Khối lượng: 2.0 kg
 • Gạch hoa roi 20
  • Kích thước: 20×20 cm (L200 x W200 x D27 mm)
  • Kích thước: 1.0 kg
 • Màu sắc: đỏ gốm

Ứng dụng của gạch thông gió hoa roi bằng gốm hình vuông:

 • Gạch hoa roi thường đặt xen kẽ trên bức tường
 • Gạch bông gió hoa roi có thể tạo thành bức bình phong ngăn cách giữa các phòng
 • Dùng để trang trí cửa chính (kết hợp với cửa sắt, cửa gỗ)
 • Làm lan can trang trí

Mô tả

Gạch thông gió hoa Roi được nung trong lò ở nhiệt độ tương đối lớn nên viên gạch có độ bền cao, thích hợp với mục đích sử dụng trang trí, làm ô thông gió ở cửa, hàng rào, thay thế tường để găn cách phòng trong nhà.

Kích thước & Cân nặng gạch thông gió hoa roi:

 • Gạch hoa roi 30
  • Kích thước: 30×30 cm (L300 x W300 x D35 mm)
  • Khối lượng: 2.0 kg
 • Gạch hoa roi 20
  • Kích thước: 20×20 cm (L200 x W200 x D27 mm)
  • Kích thước: 1.0 kg
 • Màu sắc: đỏ gốm

Ứng dụng của gạch thông gió hoa roi bằng gốm hình vuông:

 • Gạch hoa roi thường đặt xen kẽ trên bức tường
 • Gạch bông gió hoa roi có thể tạo thành bức bình phong ngăn cách giữa các phòng
 • Dùng để trang trí cửa chính (kết hợp với cửa sắt, cửa gỗ)
 • Làm lan can trang trí